Vacatures
Bel nu

CO2 Prestatieladder

Home / CO2 Prestatieladder

CO2-footprint

De CO2-footprint geeft inzicht in de jaarlijkse CO2 uitstoot. Gekeken naar alle verbruikte energie, te denken aan brandstof, elektriciteit en gas. De CO2-Prestatieladder is een instrument voor bedrijven om hun CO2-uitstoot in kaart te brengen en te verminderen. Terugdringen van energieverbruik en CO2-emissie is van wezenlijk belang voor de beheersing van klimaatveranderingen, zorgen voor een leefbare omgeving en zorg voor een leefbaar milieu. Wij zijn ons hiervan bewust en nemen de verantwoordelijkheid voor ons energieverbruik en de CO2-emissies bij de realisatie van onze werkzaamheden. Het niveau waarop Loon- en Verhuurbedrijf Niek Konijn B.V. omgaat met CO2-reductie voldoet aan de eisen die de SKAO / CO2-Prestatieladder stelt voor niveau 3. Hierna volgen de meest actuele documenten ten behoeve van de CO2-prestatieladder.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en ondernemen (SKAO).

  1. CO2 voortgangsverslag en energie actieplan
  2. Communicatieplan

 

 

De voorgaande rapportages zijn hier te vinden.

 

 

 

Niek Konijn B.V.